O pomoci druhým...
Napsal / Vložil Jokanaan dne 24.09.2008 14:39:11

O pomoci druhým...
N?které písni?ky jsou napsány za 5 minut, n?kterým to trvá déle.
Konkrétn? tato vznikala asi 25 let. První sloky jsem napsal když mi bylo asi 20, tehdy imaginární mn? neznámé lásce, a p?ed pár dny jsem dopsal zbytek.
Dnes už s uv?dom?ním, že sv?t může být krásný, pokud ho krásný vid?t chceme. Krásný jej ovšem d?lají lidi?ky duši?ky, které tu jsou, aby pomáhaly. D?tem, které nezažily to co m?ly, ale i každému kdo to pot?ebuje.
Písni?ky píšu pro každého, kdo si z nich dokáže n?co vzít, ať je to n?jaká malá moudrost, nebo jen úsm?v a dobrá nálada.

Rozšířené Aktuality

O pomoci druhým...
N?které písni?ky jsou napsány za 5 minut, n?kterým to trvá déle.
Konkrétn? tato vznikala asi 25 let. První sloky jsem napsal když mi bylo asi 20, tehdy imaginární mn? neznámé lásce, a p?ed pár dny jsem dopsal zbytek.
Dnes už s uv?dom?ním, že sv?t může být krásný, pokud ho krásný vid?t chceme. Krásný jej ovšem d?lají lidi?ky duši?ky, které tu jsou, aby pomáhaly. D?tem, které nezažily to co m?ly, ale i každému kdo to pot?ebuje.
Písni?ky píšu pro každého, kdo si z nich dokáže n?co vzít, ať je to n?jaká malá moudrost, nebo jen úsm?v a dobrá nálada.

Ale v?novat ji chci Lence MyšLence, k jejím narozeninám,
za všechny, kterým pomáhá, kterým rozdává Lásku, úsm?v a pohlazení,
jí tak ?íci: D?kuji...


Polibek

Hudba a text: Jokanaan

1.
Mám k Tob? Ženo prosbu, cht?l bych Ti polibek dát,
v?? že to není žádný flirt, ale že mám T? rád...
2.
Chci, abys ?ekla můžeš, a nastavila svou tvá?,
a pak mi sama, polibek dala, a v o?ích Ti plála zá?...
3.
Ve snech se mi stále zdáváš, jak milá ke mn? jsi,
když mi n?kdy máváš, rostlá jsi do krásy...
4.
S Tebou já cht?l bych mládnout, t?ebas i tisíc let,
já nechci Tob? vládnout, já s Tebou chci milovat sv?t...
5.
Ten Sv?t co je tak krásný, a Lásky-plný je,
s Tebou je už mi jasný, že Lásku ?lov?k neskryje...
6.
Láska je nejvyšší cit, to m?l by každý znát,
v srdci se dá vycítit, co je to milovat...
7.
Kdo to zná, ať je vd??ný, my dva jsme prost? pár,
?eká nás život v??ný, být spolu, to je Dar...

D?kuji...


Jokanaan