Život je zázrak
Napsal / Vložil Jokanaan dne 24.09.2008 15:17:49

Život je zázrak
Ano, Život je opravdový zázrak, jen si to ob?as, v tom každodenním shonu neuv?domujeme, a to je opravdu škoda. ?asto odkládáme okamžiky na které se t?šíme, a které bychom m?li Prožívat, a Užívat si jich plnými doušky, na ??n?kdy jindy??. ?asto slýchám, ten ?as hrozn? letí, už musím... Ptám se kam? Je to, co ??musíme?? vždy tak strašn? důležité? Zkuste na chvíli zpomalit, nebo se na pár minut zcela zastavit, a.. p?e?íst si pomali?ku, v klidu, text jedné písni?ky, t?eba i 2x, pak zav?ít o?i, p?edstavit si ji v obrazech, a prožít si TO? :-)


Rozšířené Aktuality

Život je zázrak
Ano, Život je opravdový zázrak, jen si to ob?as, v tom každodenním shonu neuv?domujeme, a to je opravdu škoda. ?asto odkládáme okamžiky na které se t?šíme, a které bychom m?li Prožívat, a Užívat si jich plnými doušky, na ??n?kdy jindy??. ?asto slýchám, ten ?as hrozn? letí, už musím... Ptám se kam? Je to, co ??musíme?? vždy tak strašn? důležité? Zkuste na chvíli zpomalit, nebo se na pár minut zcela zastavit, a.. p?e?íst si pomali?ku, v klidu, text jedné písni?ky, t?eba i 2x, pak zav?ít o?i, p?edstavit si ji v obrazech, a prožít si TO? ;-)


píse?: Život je zázrak

Hudba a text: Antonín Jokanaan 13.9.2008

1.
Život je zázrak,
neodkládej ho na jindy,
až na svatého Dyndy,
Dynda není vůbec v kalendá?i...

2.
Život je zázrak,
život je zázrak stvo?ení,
nic krásn?jšího není,
než úsm?v šťastný na Tvé tvá?i...

3.
Život je zázrak,
vyho? tu myšlenek zm?ť,
prožívej ho, tady a te?,
vždyť kytky kvetou, slunce zá?í...

4.
Život je zázrak,
jsme tu vždy jen nakrátko,
každý jsme ošklivé ka?átko,
labut? chlubí se svými d?tmi v zá?í...

5.
Život je zázrak,
neodkládej ho na jindy,
neodkládej ho na jindy,
neodkládej ho...


Krásn? PROŽIT? den, p?eje Vám všem, Jokanaan