Sen o roku 2012...
Napsal / Vložil Jokanaan dne 05.10.2008 09:25:25
M?l jsem p?ed pár dny sen, nebo sn?ní, ?íkejte tomu jak chcete...
Byl jsem na výletu, s pár lidi?kama, bylo nás p?esn? 20, a šli jsme se podívat na n?jaký hrad, ani nevím pro?. Byli jsme skupinka lidí, která si velice rozum?la, ob?as n?kdo zavtipkoval, p?i chůzi jsme si povídali, prost? pohoda.
Najednou se za?aly dít zvláštní v?ci, byli jsme už skoro u cíle, t?sn? pod hradem, a všude se za?aly objevovat malé oblá?ky p?ipomínající mlhu. Na malém palou?ku, kousek pod hradem jsme se sešli, a najednou jsme zjistili, že je nás jen 15, že 5 lidí chybí. Zvláštní bylo, že jsme všichni v?d?li, že nejsme všichni, ale nikdo nev?d?l, kdo vlastn? chybí, nikdo jsme si nedokázali vzpomenout ani na tvá?e ani na jména t?ch, kte?í zmizeli. Díval jsem se nahoru na hrad, v mém pohledu se objevovaly ty mrá?ky mlhy, a hrad pomalu ale jist? mizel. Oto?il jsem se sm?rem do údolí, a tam se d?lo to samé. Mizely sloupy vysokého nap?tí, mizely vesnice, mizely silnice, všude se objevovala jen zele?, byla to obroda Matky Zem?...

Rozšířené Aktuality
M?l jsem p?ed pár dny sen, nebo sn?ní, ?íkejte tomu jak chcete...
Byl jsem na výletu, s pár lidi?kama, bylo nás p?esn? 20, a šli jsme se podívat na n?jaký hrad, ani nevím pro?. Byli jsme skupinka lidí, která si velice rozum?la, ob?as n?kdo zavtipkoval, p?i chůzi jsme si povídali, prost? pohoda.
Najednou se za?aly dít zvláštní v?ci, byli jsme už skoro u cíle, t?sn? pod hradem, a všude se za?aly objevovat malé oblá?ky p?ipomínající mlhu. Na malém palou?ku, kousek pod hradem jsme se sešli, a najednou jsme zjistili, že je nás jen 15, že 5 lidí chybí. Zvláštní bylo, že jsme všichni v?d?li, že nejsme všichni, ale nikdo nev?d?l, kdo vlastn? chybí, nikdo jsme si nedokázali vzpomenout ani na tvá?e ani na jména t?ch, kte?í zmizeli. Díval jsem se nahoru na hrad, v mém pohledu se objevovaly ty mrá?ky mlhy, a hrad pomalu ale jist? mizel. Oto?il jsem se sm?rem do údolí, a tam se d?lo to samé. Mizely sloupy vysokého nap?tí, mizely vesnice, mizely silnice, všude se objevovala jen zele?, byla to obroda Matky Zem?... Necítil jsem žádnou lítost, spíš naopak, radost, že se ztrácí vše to, co ?lov?k pokazil, že se ztrácí "hodnoty" které žádnou hodnotu nemají. Díval jsem se do o?í lidem, kte?í zůstali se mnou.
Všichni byli jiní. Vid?l jsem jen radost, Lásku, P?átelství... Najednou jsme všichni v?d?li, že je vše jak má být. Je t?žké ten pocit popsat. Pochopil jsem, že naše myšlenky tvo?í vše, že na nás záleží, jaký bude náš sv?t dál. Že my sami, rozhodujeme, můžeme opravdu vše.
K tomuto ?láne?ku p?ipojím i písni?ku, zatím jen v textové podob?, ale chystám i verze v MP3.


Síla Myšlenky

Hudba a text: Antonín Jokanaan 2008

1.
C ami dmi F
Zrovna p?ed chvílí, p?išla myšlenka mi, d?lej už n?co, se svými myšlenkami.
C ami dmi F
Když p?ijde šedá, tak zhmotní se, skon?il bys ?lov??e, hluboko v míse.
G F G ami
Když bude ?erná, p?išel bys do tmy, každá myšlenka, rychle se zhmotní.

2.
Když bude sv?tlá, nový sv?t budujeme, p?ijdeš do sv?tla, myšlenkou tvarujeme.
Láska ?i zloba, tohle se d?lo, te? myšlenkami, tvaruj si t?lo.
Pak možná zjistíš, že není to nutné, být všichni stejní, bylo by smutné.

3.
Asi tušíte, ješt? nevidíte, budoucnost je, našich, myšlenek dít?,
co v srdci se zrodí, to na sv?t p?ijde, špatné ?i dobré, všechno to vyjde!
Ujasni ?lov??e, si sám, pro sebe, Chceš-li žít pekle, ?i poznat Nebe?

4.
Je tu pár lidí, co cht?jí konec sv?ta, ale já vidím, než dozní moje v?ta.
Může být všechno, nem?jte pochyby, rozsviťte sv?tlo, a zrušte chyby!
Karma už kon?í, za?neme od za?átku, tak krásn? jako, v ráji na po?átku.

5.
Naše myšlenky, stvo?ily nemoc, stvo?ily smrt, a stvo?ily velmoc.
Stvo?ily válku, ale stvo?ily i Budhu, polibek na obálku, i krásnou hudbu.
Tvo?í i te?, práv? v tuto chvíli, tak dej do nich Lásku, ať dojmeme k cíli!

6.
Zrovna p?ed chvílí, p?išla myšlenka mi, d?lejte n?co, se svými myšlenkami!
Zeslaben?:
Zrovna p?ed chvílí, p?išla myšlenka mi, d?lejte n?co, se svými myšlenkami!
Siln?!
Tvo?í i te?, práv? v tuto chvíli, tak dej do nich Lásku, ať dojdeme k cíli!
Do ztracena:
... ať dojdeme k cíli! ... PAK dojdeme k cíli!


P?eji Vám všem, nádherný den, prožijte si ho každý, jak nejlépe umíte, a dejte do n?ho radost... Váš Joky.