Co se stane 2012, rozhodujeme MY
Napsal / Vložil Jokanaan dne 16.01.2009 12:30:26

Co se stane 2012, rozhodujeme MY

... aneb projekt WebBot...

Ano, je to možná trochu troufalé tvrzení, ale myslím, že funguje.

Jak jste si možná všimli, jedna z teorií o tom, co se stane roku 2012, vychází z po?íta?ového programu zvaného Webbot. (viz video s ?eskými titulky) Tento program prohledává internet, sleduje o ?em se píše, a podle toho dává prognózy - p?edpov?di, co se stane! Tento projekt de-facto uznává a p?iznává, že to, o ?em se mluví, píše, ovliv?uje naše podv?domí, a naše myšlenky, a to ?emu v??íme a ?emu v??it budeme, následn? vytvá?í budoucnost!

Rozšířené Aktuality

Co se stane 2012, rozhodujeme MY

... aneb projekt WebBot...

Ano, je to možná trochu troufalé tvrzení, ale myslím, že funguje.

Jak jste si možná všimli, jedna z teorií o tom, co se stane roku 2012, vychází z po?íta?ového programu zvaného Webbot. (viz video s ?eskými titulky) Tento program prohledává internet, sleduje o ?em se píše, a podle toho dává prognózy - p?edpov?di, co se stane! Tento projekt de-facto uznává a p?iznává, že to, o ?em se mluví, píše, ovliv?uje naše podv?domí, a naše myšlenky, a to ?emu v??íme a ?emu v??it budeme, následn? vytvá?í budoucnost!

Pokud se bude psát a informovat o katastrofách a "konci sv?ta", lidé kte?í se s tím smí?í, budou toto o?ekávat, tak takovou budoucnost "zhmotní". Já p?eji nám všem, abychom se dokázali odpoutat od toho, jak se nám sv?t jeví dnes, a dokázali si vysnít sv?t krásný, ideální, plný Lásky, pochopení, bez nemocí, smrti... zkuste pokra?ovat... jaký ješt??

Aby Vám to šlo lépe, zkusím Vás naladit jednou nádhernou písní, zpívá a hraje ji na ukulele "IZ", Izrael Kamakawiwo'ole, je vlastn? složená ze dvou písní, "Somewhere over the rainbow" a "What a wonderful world" od Luise Armstronga. P?ipojuji i volný p?eklad textu, není doslovný, snažil jsem se spíše významov? zachytit obsah písn?.

Tak si ud?lejte chvili?ku, uva?te t?eba kávi?ku... a zaposlouchejte se, a prožijte si i ty obrázky... jak nádherný je sv?t...

Krásný sluní?kový den vám všem p?eje Jokanaan


odkaz:
http://www.youtube.com/watch?v=OZ76vC4nZho

"IZ", Izrael Kamakawiwo'ole, "Somewhere over the rainbow - What a wonderful world"Kdesi, tam nad duhou
cestou nahoru do výšin
sny co jsi si vysnil,
kdysi v kolébce.

Kdesi, tam nad duhou
mod?í ptá?ci létají
sny co jsi si vysnil,
sny se uskute??ují.

Jednou si budu p?át, (když bude padat hv?zda)
procitnout, nechat mraky
daleko v dáli za mnou,
kde trápení se rozplývá jak bonbóny.

Vysoko nad vrcholky komínů
tam najdeš mne.

Kdesi, tam nad duhou
mod?í ptá?ci létají
a sny co si odvažuješ mít
pro? ó pro? nemohu já?

Já vidím zelené stromy
a rudé růže též,
já budu hlídat kv?ty
pro mne a pro Tebe

A napadá mne,
jak nádherný je sv?t.

Vidím blankytné nebe
vidím b?lostná oblaka
a zá?ící jas dne
já i noc mám rád.

A napadá mne,
jak nádherný je sv?t.

Všechny barvy duhy
tak krásné na nebi
jsou také ve tvá?ích
kolemjdoucích lidí.

Vidím p?átele, ruce si podávají,
ptají se "jak se Ti vede?"
doopravdy ?íkají
já mám rád Tebe...

Slyším d?ti pok?ikovat,
jak rostou pohlídám,
budou mnohem více znát,
než já znám.

A napadá mne,
jak nádherný je sv?t.

Jednou si budu p?át, (když bude padat hv?zda)
procitnout, nechat mraky
daleko v dáli za mnou,
kde trápení se rozplývá jak bonbóny.

Vysoko nad vrcholky komínů
tam najdeš mne.

Kdesi, tam nad duhou
mod?í ptá?ci létají
a sny co si odvažuješ mít
pro? ó pro? nemohu já?