?lánek na www.novinky.cz ze dne 28.1.2009
Napsal / Vložil Jokanaan dne 05.02.2009 13:35:18

Temná zv?st Mayů p?edvídá na rok 2012 apokalypsu

Poselství kalendá?e starov?ké civilizace za?íná d?sit velké množství lidí.

Text upoutávky:

Odkaz dávno zaniklé mayské civilizace je v sou?asnosti op?t tématem debat a p?í n?kterých historiků a v?dců. Sta?í Mayové je totiž postavili p?ed tajemnou otázku, co se stane o zimním slunovratu 21. prosince 2012. Mayský kalendá? totiž jako utnutím nože kon?í práv? v tento den a dál nepokra?uje.

Rozšířené Aktuality

Temná zv?st Mayů p?edvídá na rok 2012 apokalypsu

Poselství kalendá?e starov?ké civilizace za?íná d?sit velké množství lidí.

Text upoutávky:

Odkaz dávno zaniklé mayské civilizace je v sou?asnosti op?t tématem debat a p?í n?kterých historiků a v?dců. Sta?í Mayové je totiž postavili p?ed tajemnou otázku, co se stane o zimním slunovratu 21. prosince 2012. Mayský kalendá? totiž jako utnutím nože kon?í práv? v tento den a dál nepokra?uje.

Nadpis ?lánku sice zní katastroficky, ale v ?lánku samotném se již píše, že Mayové považovali tento den (21.12.2012) za vyjíme?ný, a zmi?uje i fakt, že n?kte?í v?dci vyjíme?nost tohoto dne popírají.
Já osobn? rok 2012 nespojuji s globální katastrofou, ale spíše s "duchovním probuzením" lidí, tím ovšem nemyslím náboženství... :-)


Celý ?lánek byl k p?e?tení zde:

http://www.novinky.cz/clanek/159826-temna-zvest-mayu-predvida-na-rok-2012-apokalypsu.html


Jokanaan