Slune?ní aktivita 2012 - video
Napsal / Vložil Jokanaan dne 05.02.2009 18:14:07

Slune?ní aktivita 2012, magnetické póly slunce se prohodily, a 16.12.2008 byla objevena ob?í trhlina v zemském magnetickém poli.

Tento dokument jsem náhodou našel na YouTube.com .
Zdroje uvád?né ve videu jsem krom? jednoho ov??il,
Oba ?lánky na serveru NASA (v angli?tin?)
i dva na stránkách AstroNovin (?esky) stále jsou.
Ovšem jestli bude mít "prohození" pólů na slunci
n?jaký vliv na póly na Zemi, zůstává otázkou...

doprovodný text k videu...:Rozšířené Aktuality

Slune?ní aktivita 2012, magnetické póly slunce se prohodily, a 16.12.2008 byla objevena ob?í trhlina v zemském magnetickém poli.

Tento dokument jsem náhodou našel na YouTube.com .
Zdroje uvád?né ve videu jsem krom? jednoho ov??il,
Oba ?lánky na serveru NASA (v angli?tin?)
i dva na stránkách AstroNovin (?esky) stále jsou.
Ovšem jestli bude mít "prohození" pólů na slunci
n?jaký vliv na póly na Zemi, zůstává otázkou...

doprovodný text k videu...:V roce 2001 došlo k významné události,
magnetické póly slunce se prohodily.
V?dci z NASA zjistili,
že tento jev se opakuje každých 11 let.
K p?epólování dojde vždy kolem vrcholu slune?ní aktivity.
Slune?ní erupce, nebo výbuchy na slunci,
způsobují na Zemi geomagnetické bou?e,
které se projevují rozkolísáním celého jejího magnetického pole.
To pak může mít katastrofální dopad na komunika?ní systémy,
elektronická za?ízení,
energetické soustavy a na další vysp?lou techniku.
16.12.2008 objevili v?dci NASA
v magnetickém poli Zem? ob?í trhlinu,
která může způsobit v?tší geomagnetické bou?e,
než které jsme dosud mohli vid?t.
A p?íští vrchol slune?ní aktivity se o?ekává v roce
2012

Zdroje:
http://solarscience.msfc.nasa.gov/predict.shtml NASA
(ov??eno, zpráva existuje)

http://science.nasa.gov/headlines/y2008/16dec_giantbreach.htm NASA
(ov??eno, zpráva existuje)

http://oberon.troja.mff.cuni.cz/vp/pages/grobour
(neov??eno)

http://www.ian.cz/detart_fr.php?id=1056 InAstroNoviny
(ov??eno, zpráva existuje)

http://www.ian.cz/detart_fr.php?id=423 InAstroNoviny
(ov??eno, zpráva existuje)

zde je odkaz:

http://www.youtube.com/watch?v=7vCsq5DWGdU


Slune?ní aktivita 2012:P?kný den p?eje Jokanaan