UFO v NY u WTC - video
Napsal / Vložil Jokanaan dne 09.02.2009 13:20:39

UFO v NY u WTC - video

V lednu 2009 se objevily ve Velké Británii, ale také v jižním N?mecku. Ve spolkových zemích N?mecka Bayern a Baden-Wuertemberg byly UFO zaznamenány i na obrazovkách letištních radarů a dokonce vzlétly i stíhací letouny n?mecké armády. Rychlostn? však na tyto neznámé objekty nesta?ily.

Nabízím Vám tu ale jiné video, bylo údajn? nato?eno z vyhlídkového vrtulníku, ve m?st? New York, n?kolik dní p?ed zhroucením WTC, p?ímo v blízkosti t?chto dvou mrakodrapů. Nabízí pohled na UFO...


Rozšířené Aktuality

UFO v NY u WTC - video

V lednu 2009 se objevily ve Velké Británii, ale také v jižním N?mecku. Ve spolkových zemích N?mecka Bayern a Baden-Wuertemberg byly UFO zaznamenány i na obrazovkách letištních radarů a dokonce vzlétly i stíhací letouny n?mecké armády. Rychlostn? však na tyto neznámé objekty nesta?ily.

Nabízím Vám tu ale jiné video, bylo údajn? nato?eno z vyhlídkového vrtulníku, ve m?st? New York, n?kolik dní p?ed zhroucením WTC, p?ímo v blízkosti t?chto dvou mrakodrapů. Nabízí pohled na UFO, které dle odborníků zrychlí z 0 b?hem zlomku sekundy na rychlost minimál? 2Mach. P?itom se p?iblíží k vrtulníku tém?? na dotek a provede prudký obrat. Pokud by tento stroj byl pozemského původu, nemohl by být, vzhledem k prudkému p?etížení, pilotován ?lov?kem.

odkaz je zde: http://www.youtube.com/watch?v=vOavIBd0EFwnebo

odkaz je zde: http://www.youtube.com/watch?v=dcxo_UntbYAVložil: Jokanaan