John Lennon "Imagine"
Napsal / Vložil Jokanaan dne 31.10.2009 18:40:13

Omlouvám se všem návšt?vníkům t?chto stránek. Mám dost pracovní rok, není ?as psát ?láne?ky, v?nuji se jiným v?cem, hlavn? hudb?, ale myslím na Vás. Dnes jsem si kone?n? ud?lal trochu ?asu, a voln? p?eložil jednu krásnou píse? od Johna Lennona. Myslím že stojí za to, se nad jeho sd?lením zamyslet... :-)

Dnes (2.11.2009) jsem zjistil, že se bude tato píse? zpívat na Václavském nám?stí v Praze, v rámci akce Mír párty 3.11. v 17 hodin. Bližší info najdete t?eba zde:
http://www.svetovypochod.cz/cs/1001_uvod
Rozšířené Aktuality

Omlouvám se všem návšt?vníkům t?chto stránek. Mám dost pracovní rok, není ?as psát ?láne?ky, v?nuji se jiným v?cem, hlavn? hudb?, ale myslím na Vás. Dnes jsem si kone?n? ud?lal trochu ?asu, a voln? p?eložil jednu krásnou píse? od Johna Lennona. Myslím že stojí za to, se nad jeho sd?lením zamyslet... :-)

P?edstav si, že není nebe
Je to lehké, když chceš
Pod námi není žádné peklo
A nad námi pouze obloha
P?edstav si, jak všichni lidé
žijí tímto dnem.....

P?edstav si, že nejsou státy
Není to tak obtížné
Není pro co zabíjet nebo umírat
Ani žádné náboženství
P?edstav si, jak všichni lidé
žijí spolu v míru....

Možná ?ekneš, že jsem snílek
Ale nejsem jediný
Snad se k nám p?idáš i ty
A celý sv?t bude takový

P?edstav si, že není majetek
Nejsem si jist, zda to dokážeš
Žádný důvod pro chamtivost nebo hlad
Bratrství všech lidí
P?edstav si, jak tento sv?t
pat?í všem....

Možná ?ekneš, že jsem snílek
Ale nejsem jediný
Snad se k nám jednou dáš i ty
A celý sv?t bude jednotný...