Výborné video k sou?asné situaci ve sv?t?
Napsal / Vložil Jokanaan dne 20.04.2020 20:49:52


Po mnoha letech, kdy jsem se odml?el, se vracím na tyto stránky, abych mohl s Vámi sdílet informace.
Nemám te? tolik ?asu psát, tak alespo? prozatím jedno velmi dobré a důležité video k aktuální situaci ve sv?t?.
Rozšířené Aktuality

Je z YouTube, snad se mi ho poda?í brzy p?eložit, aby bylo k dispozici i v ?j.
Zcela v krátkosti je tam popsáno:
Vládnou nám kriminální Elity. Takzvaný DeepState - Temný Stát.
Plánovali dosadit do funkce preszidentku (v USA) a vyvolat 3. sv?tovou válku s Ruskem. Našt?stí patriotům v USA se poda?ilo vít?zství Donalda Trumpa, který nyní pracuje na tom, všechny tyto ...lidi... odhalit a dohnat k zodpov?dnosti. A to na celém sv?t?, protože už má podporu nejen v Rusku, Severní Korei, ale prakticky ve všech zemích sv?ta.
P?emýšlejte, hledejte, a také pozorujte kdo co píše. Média jsou totiž skoro všechna po vládou Temného Státu.

Doporu?uji na YouTube hledat nap?.:

X22 report
Q Annon
nebo t?eba kanál: Elli StaníkováP?kný den všem
Jokanaan