Bytosti Sv?tla
Napsal / Vložil Jokanaan dne 10.03.2007 06:20:59

Možná jste si všimli, že tu jsou. Žijí mezi námi. Vypadají na první pohled stejn? jako my. Jako vy, nebo já... Jsou to bytosti Sv?tla. Bytosti Lásky. P?išli sem, na planetu Zemi aby tu pomohli práv? v této významné dob?, v ?ase zrození nové Zem?. Byli povoláni, nebo spíše vyzváni, a p?išli dobrovoln?, aby pomohli naplnit lidská srdce Láskou. Tou pravou Vše-Objímající Boží Láskou. Zatím žili skryt?, jako každý z nás, ale nastal ?as, jejich probuzení, a vzpomenutí, kdo jsou, a pro? tu jsou. N?kte?í ješt? d?ímají, jiní se probouzí, další už vzpomínají na své poslání. N?kte?í už v?dí a další už našli i své bratry a sestry, a spojují své síly a schopnosti, aby nastoupili svou Cestu Pomoci...

Rozšířené Aktuality

Možná jste si všimli, že tu jsou. Žijí mezi námi. Vypadají na první pohled stejn? jako my. Jako vy, nebo já... Jsou to bytosti Sv?tla. Bytosti Lásky. P?išli sem, na planetu Zemi aby tu pomohli práv? v této významné dob?, v ?ase zrození nové Zem?. Byli povoláni, nebo spíše vyzváni, a p?išli dobrovoln?, aby pomohli naplnit lidská srdce Láskou. Tou pravou Vše-Objímající Boží Láskou. Zatím žili skryt?, jako každý z nás, ale nastal ?as, jejich probuzení, a vzpomenutí, kdo jsou, a pro? tu jsou. N?kte?í ješt? d?ímají, jiní se probouzí, další už vzpomínají na své poslání. N?kte?í už v?dí a další už našli i své bratry a sestry, a spojují své síly a schopnosti, aby nastoupili svou Cestu Pomoci...

Jenže i oni sami pot?ebují pomoc... n?kdy jsou trochu neprakti?tí a bezradní v tomto sv?t?, který zatím funguje pro n? tak nelogicky... ne vzájemnou Láskou, oporou a pomocí, ale neustálým sout?žením každého s každým, kde vít?zství jednoho ?lov?ka, je vždy na úkor a porážkou druhého. Je známá "pravda", že tento sv?t je duální. Když se jeden student dostane na školu, jiný oplá?e odmítnutí... když jeden sportovec získá zlatou medaili, na jiného nezbude... když za?íná den, musí skon?it noc. A proto i tento sv?t, skon?í brzy duáln?... když nastoupí ?as SouZn?ní a SouŽití, skon?í ?as SouT?žení i SouŽení. A proto jsou TADY a TE?, aby pomohli lidstvu p?ejít do Nového V?ku. Pomůžete i Vy jim?

Ptáte se, jak je poznáte? Docela jednoduše... Je Vám s nimi dob?e. Vyza?uje z nich klid, Láska a... Ticho*. Nebo se Vám v jejich blízkosti chce zpívat. Oni sami milují ticho, a také je pot?ebují. I ticho pozemské, protože ticho "nadpozemské" není ticho, ale hudba Souladu, Harmonie a Lásky... A tato hudba se nejlépe poslouchá v Tichu... Vi?, drahá sest?i?ko BoFinko... vi? brat?í?ku My*...

P?kný den Vám všem, Lidem, i Vám - bytostem Sv?tla v ?lov?ku, p?eje Jokanaan


Zdroj: Jokanaan

Ilustrace: Jen...My* http://andeleandelum.wz.cz