Babi?ka?
Napsal / Vložil Jokanaan dne 04.04.2007 11:37:29
Dnes jsem potkal starou paní, vracel jsem se z obchůdku ve vedlejší vesnici, je to procházka asi 20 minut, ale je nejblíž. Byl jsem koupit mléko do kafí?ka, pe?ivo, t?stoviny a hlavn? granulky pro našeho ??pejska a ko?i?ku???

Stála na chodníku, tašku s v?tvi?kami zlatého dešt? v ruce, a jako-by váhala, zda jít dál, nebo zůstat rad?ji stát. Na vesnici jsem zvyklý zdravit každého, ale u ní jsem cítil ješt? n?co jiného, proto jsem k ??Dobrý Den??, p?idal ješt?: ??Babi?ko, pot?ebujete pomoc??t????

Podívala se na mne, a ?ekla: ??Chci domů?.??. ??Tak poj?te?? ?íkám, ??a kde bydlíte???. Vzal jsem ji pod paží, tašku z ruky, a odvedl ji do asi 200metrů vzdáleného domku. Neodpov?d?la, jen cupitala unaven? vedle mne, a jemn? mne svou chůzí navigovala. Na zápraží mi ?ekla: ??Klí?e mám v pravé kapse, odemkni mi???.

Rozšířené Aktuality
Dnes jsem potkal starou paní, vracel jsem se z obchůdku ve vedlejší vesnici, je to procházka asi 20 minut, ale je nejblíž. Byl jsem koupit mléko do kafí?ka, pe?ivo, t?stoviny a hlavn? granulky pro našeho ??pejska a ko?i?ku???

Stála na chodníku, tašku s v?tvi?kami zlatého dešt? v ruce, a jako-by váhala, zda jít dál, nebo zůstat rad?ji stát. Na vesnici jsem zvyklý zdravit každého, ale u ní jsem cítil ješt? n?co jiného, proto jsem k ??Dobrý Den??, p?idal ješt?: ??Babi?ko, pot?ebujete pomoc??t????

Podívala se na mne, a ?ekla: ??Chci domů?.??. ??Tak poj?te?? ?íkám, ??a kde bydlíte???. Vzal jsem ji pod paží, tašku z ruky, a odvedl ji do asi 200metrů vzdáleného domku. Neodpov?d?la, jen cupitala unaven? vedle mne, a jemn? mne svou chůzí navigovala. Na zápraží mi ?ekla: ??Klí?e mám v pravé kapse, odemkni mi???. Nahmátl jsem v kapse jejího kabátku svazek t?í klí?ků, vybral ten první, odemkl a pootev?el dve?e, a klí?ek zasunul z vnit?ní strany dve?í do zámku?

Vzala si svou tašku se zlatým dešt?m, a dívala se na mé (ve 44letech bílé vlasy)?
??Nepot?ebujete už nic? nemám zavolat doktora??? ptám se? ??Mám u sebe telefon???

??Ne, už nepot?ebuji NIC, jem MU prosím ?ekni, že už chci DOMU? a moc Ti d?kuji??.
Dokázal jsem jen odpov?d?t: ??NaShledanou a sPánemBohem Babi?ko???

Šel jsem domů, nakrmit naše zví?átka, a Vám napsat, t?chto pár ?áde?ků?


Zdroj: Jokanaan ?