Bedýnka, aneb úkryt p?ed životem...
Napsal / Vložil Jokanaan dne 18.07.2007 15:51:10
Bedýnka, aneb úkryt p?ed životem...

Život nám neustále ( a v poslední dob? stále ?ast?ji ) p?ipravuje situace, které nám mají napovídat. Jak se ?íká: "Chytrému napov?z, hloupého trkni...".
M?l jsem tu 12 dnů pejska, velkého ?erného labradora, "na výchovu". Majitelé si s ním nev?d?li rady, p?ivezli mu s sebou kartonovou krabici - boudi?ku. Pes z bedýnky necht?l vyjít ani na ven?ení, na pejsky i lidi z "bezpe?í" svého úkrytu vr?el. Když vid?l jiné psy, jak si hrají ve výb?hu, tak vyl.

Požádal jsem šamana Ahatuu o radu.

Rozšířené Aktuality
Bedýnka, aneb úkryt p?ed životem...

Život nám neustále ( a v poslední dob? stále ?ast?ji ) p?ipravuje situace, které nám mají napovídat. Jak se ?íká: "Chytrému napov?z, hloupého trkni...".
M?l jsem tu 12 dnů pejska, velkého ?erného labradora, "na výchovu". Majitelé si s ním nev?d?li rady, p?ivezli mu s sebou kartonovou krabici - boudi?ku. Pes z bedýnky necht?l vyjít ani na ven?ení, na pejsky i lidi z "bezpe?í" svého úkrytu vr?el. Když vid?l jiné psy, jak si hrají ve výb?hu, tak vyl.

Požádal jsem šamana Ahatuu o radu. ( Mým pravidelným ?tená?ům dlužím ješt? vysv?tlení, jak se na n?j umím napojit. Nepoužívám žádné Lysohlávky nebo n?co podobného, sta?í zapálit vonnou ty?inku, sednout si v tichu na postel, a... zhluboka a pomalu dýchat. P?i prvním nádechu myslím slova Já, p?i výdechu Jsem, p?i druhém nádechu ???mmm p?i výdechu ticho... )
Poradil mi. Pes má strach ze života. Svůj strach projevuje agresivitou. Pot?ebuje se dostat do normálního života, "hodit do vody", úkryt-bedýnku je t?eba zrušit...

Poslechl jsem. Otev?eli jsme vrátka p?edzahrádky kotce, a dcerka nechala svou fene?ku n?meckého ov?áka - velmi klidnou a mírumilovnou procházet v blízkosti jeho kotce. Pes vyšel, o?ichal se s fenkou, která ho p?ekvapila tím, že se ho nebála. Jeho bedýnku jsme mu odnesli, a kotec zav?eli. Po chvíli ven?ení dostal svou dávku jídla do misky do p?edzahrádky kotce, kde strávil svou, asi první noc, pod širým nebem. Druhý den, dostával povely p?ísným hlasem k aportu, k noze, sedni a lehni... a pochvaly. Aportování ho za?alo o?ividn? bavit, byl to opravdový silák, dokázal aportovat desetikilový špalek d?eva o prům?ru dvaceti centimetrů. Najednou m?l opravdovou radost ze života, každá pochvala a pohlazení mu d?laly radost.

A tak jsem si uv?domil, že i my lidé, si ob?as v život? budujeme bedýnky-úkryty, abychom se schovali p?ed životem, a zapomínáme na radosti života, a že život ZDE je krásný, a DAR Boží. To, co nám p?ipadá špatné, nespravedlivé... jsou pouze naše pocity, naše vnímání okolí, náš pohled na sv?t.

Tento pejsek, který by b?hem dvou-t?í vte?in dokázal p?ekousnout ruku dosp?lého ?lov?ka, si hrál láskypln? se št?nátkem, když si sedl vedle mne, tak se p?itulil, a olizoval mi ucho, aniž bych na n?j musel jedinkrát zvýšit hlas. Když odjížd?l s páne?kem domů, tak se usmíval, a v??ím, že už má zcela jiný pohled na sv?t kolem sebe.

A co vy? Dokážete si také ud?lat vlastní, krásný, pohled na tento sv?t???
Vrhnete se radostn? do Života nebo:
si zalezete do své bedýnky, z které se dá tak krásn? vr?et na své okolí???

Krásný letní den všem, p?eje Jokanaan

Zdroj: Jokanaan