Jak nám vesmír-Bůh vrací...
Napsal / Vložil Jokanaan dne 01.08.2007 16:01:23
... aneb pochopení souvislostí...

ilustrace: BoFi http://www.bofka.wz.cz/

Dnes Vám povím, co se mi stalo nedávno... Po ve?erním prudkém dešti mi "vypadla elekt?ina". Ráno jsem zjistil, že mobilní telefon má baterii tém?? prázdnou, takže do okamžiku než bude opraveno, neodpovím na maily z mého notebooku, asi nep?ijmu už žádný hovor (p?ípadného zákazníka) delší než pár sekund... apod. Nastalo dilema, po?kat? ?ešit? Rozhodl jsem se. Vzal jsem mobil a nabíje?ku, zašel k "benzince" za jednou paní, která tam pracuje. Snažím se, když n?kam p?ijdu, ud?lat radost. I když t?eba sám mám den, který neza?al "dob?e", tak rozdat úsm?v, n?co pochválit, a pop?át krásný den.

Paní vypadala trošku unaven?, ješt? rozespale. "Dobré ránko p?eji", povídám, "zase budete celý den rozdávat úsm?vy zákazníkům, jak rozkvetlá kv?tina na louce?".

Rozšířené Aktuality
... aneb pochopení souvislostí...

ilustrace: BoFi http://www.bofka.wz.cz/

Dnes Vám povím, co se mi stalo nedávno... Po ve?erním prudkém dešti mi "vypadla elekt?ina". Ráno jsem zjistil, že mobilní telefon má baterii tém?? prázdnou, takže do okamžiku než bude opraveno, neodpovím na maily z mého notebooku, asi nep?ijmu už žádný hovor (p?ípadného zákazníka) delší než pár sekund... apod. Nastalo dilema, po?kat? ?ešit? Rozhodl jsem se. Vzal jsem mobil a nabíje?ku, zašel k "benzince" za jednou paní, která tam pracuje. Snažím se, když n?kam p?ijdu, ud?lat radost. I když t?eba sám mám den, který neza?al "dob?e", tak rozdat úsm?v, n?co pochválit, a pop?át krásný den.

Paní vypadala trošku unaven?, ješt? rozespale. "Dobré ránko p?eji", povídám, "zase budete celý den rozdávat úsm?vy zákazníkům, jak rozkvetlá kv?tina na louce?". Rozzá?ila se jako sluní?ko, a ?íká: " To víte že budu, mám to v popisu práce...". V duchu se usmívám, jedna v?ti?ka, a hned jsem cítil, že tento den bude pro ni krásný... Koupil jsem si "led?á?ka", a ?íkám: "Mám neobvyklou prosbu... smutn? koukám, prstí?kem škrábu, pot?ebuji na pár minut nabít mobil, nejde nám elektrina". Paní vyhov?la, a já si šel sednout na chvíli k ?ece, kouknout na skákající kap?íky, a hodit ka?enkám nalámaný rohlík... Když jsem se vrátil pro mobil, a pod?koval, paní s úsm?vem odv?tila: "Není za?". ?íkám: "Ne?íkejte nikdy -> není za?, ?íkejte: Rádo se stalo, protože VŽDY JE ZA?!". "Dob?e, budu si to pamatovat" odv?tila a mrkla.

Sotva jsem byl doma, volal zákazník, a já dostal zakázku za 1700,-k?, . Není to moc, ale korunka ke korunce... Odpoledne jsem tam zašel znovu. Ta paní rozdávala dobrou náladu všem zákazníkům. ?ekl jsem jí, ať si vsadí, t?eba sportku, že jí bude vrácena její laskavost. Nev??ila mi, ale slíbila. Nebudu Vás napínat, vsadila a vyhrála n?co p?es 8 tisíc korun... Když jsem se tam stavil po n?kolika dnech, hned mi to hlásila. A za?ala nahlas p?emýšlet, že by se asi m?la se mnou rozd?lit. ?íkám, "půlku si nechte pro sebe, a druhou rozdejte, t?eba d?tem a vnou?atům..." a ?ekl jsem jí o mé zakázce, a to, že já jsem v této "Boží transakci" už odm?n?n byl... :)

P?íb?h bude možná pokra?ovat? Neza?al zrovna kladn?... a dejte si do d?je pár "KDY-BY".

Krásný den Vám všem, a... rozdejte pár úsm?vů... :-)


Zdroj: Jokanaan