?ekání na zrození
Napsal / Vložil Lia dne 09.09.2007 14:45:46
Vidím slunce, jak vychází.
Svítí nám do našich dve?í,
nechal jsi je milovaný otev?ené.
O?i mé se krásou Slunce t?ší.

Vidím také do zahrady,
na strom rodu mého.
Všichni drazí jsou už tady,
?ekajíc na n?ho.

Rozšířené Aktuality
Vidím slunce, jak vychází.
Svítí nám do našich dve?í,
nechal jsi je milovaný otev?ené.
O?i mé se krásou Slunce t?ší.

Vidím také do zahrady,
na strom rodu mého.
Všichni drazí jsou už tady,
?ekajíc na n?ho.

Kdo p?ichází bosou nohou,
po hv?zdi?kách zhůry?
Ten, koho sis p?edstavoval,
plní Tvoji vůli.

Láska si ho p?itahuje,
blíží se ?as P?íchodu.
Pro nás jsi Můj milovaný
u radostného porodu.

Zde bolest, strach a trápení,
nemají své místo.
I dít? samo pomáhá,
když v myšlenkách je ?isto.

Samo chce se zrodit k Nám,
kde ?eká na n?j Láska.
Vidíš to Můj milovaný sám,
když Tvá ruka poprvé jej laská.

Borovice zašum?ly,
b?ízy tan?í opodál.
Všichni slaví narození,
díky Ot?e, za ten Dar.

Autor: Lia Magdala Jeshua