Zem? ?eká
Napsal / Vložil Lia dne 10.09.2007 17:46:03
Zem? je krásná a silná Bytost,
má city a umí být vlídná.
Já vnímám však její lítost,
že nemůže stále být klidná.

Kde kopou ji, vrtají, tráví,
tam bolest cítí a nap?tí.
Tak rušeno je její zdraví,
t?ese se a puká dojetím.

Rozšířené Aktuality
Zem? je krásná a silná Bytost,
má city a umí být vlídná.
Já vnímám však její lítost,
že nemůže stále být klidná.

Kde kopou ji, vrtají, tráví,
tam bolest cítí a nap?tí.
Tak rušeno je její zdraví,
t?ese se a puká dojetím.

Moc ?asu nezbývá k lé?ení,
Zem? se umí i obracet.
Pól proti pólu když zam?ní,
k t?m ?asům nechce se navracet.

Chce tvo?it vzduch pro dýchání,
rostlinstvo barevné k požití.
Špatn? t?m, co jí v tom zabrání,
špatn? t?m, kdo z?ejmé nevidí.

Ruka, jež laská svou Zemi,
je pot?ebná a Bohu milá.
Les rukou, cítím, že Ona ví,
jak mohutná, sv?tlá jsou síla.

Každý ať chová se k ní v?ele,
nelze rozrývat Zemi, svou Matku.
To jsou bolavá místa na jejím t?le,
tak nebylo to od Po?átku.

Autor: Lia Magdala Jeshua