Tvůj obraz
Napsal / Vložil Lia dne 13.09.2007 19:05:11
Myšlenka stejná provází nás
nap?í? ?asem, nap?í? lety.
I když já jsem v jiné Zemi,
jsme oba mezi svými sv?ty.

Ješt? kolik okamžiků,
každý sám musíme ?elit,
životu bez lásky chv?ní?
Jak dlouhý ?as bude nás d?lit?

Rozšířené Aktuality
Myšlenka stejná provází nás
nap?í? ?asem, nap?í? v?ky.
I když já jsem v jiné Zemi,
jsme oba mezi svými sv?ty.

Ješt? kolik okamžiků,
každý sám musíme ?elit,
životu bez lásky chv?ní?
Jak dlouhý ?as bude nás d?lit?

Dlouhý pro mne, Tebe stejn?,
pokud neza?neme tvo?it.
Obraz Tvůj já nosím v?rn?,
co nejd?ív za?ne se mi dvo?it.

Najdi m?, podobu Tvoji,
ta zůstává, kterou byla.
Uvidíš tak Lásku svoji,
z které bere se tvá síla.

Tato síla, spolu s mojí,
dovolí nám stvo?it Dít?.
V n?m náš obraz v?rný bude,
toto Dít? ochrání T?.

Pozve Tebe i mne ?asem,
k Životu na této Zemi.
Pozve nás svým ?istým hlasem,
k Životu, jež souzen je mi.


Autor: Lia Magdala Jeshua