Pán sv?ta je blázen ( melodie písn? ,,Kat a blázen" )
Napsal / Vložil Lia dne 14.09.2007 22:25:40
Já z různých pramenů,
chci dohromady dát,
kdo ovládat má stát.
V historii pravideln?
bylo mnoho vlád,
mnohý mocný ?ád.

Snažili se zdánliv? vše do po?ádku dát,
netušili, že je ?ídí n?kdo jiný snad.
Ten n?kdo chechtal se a vedl loutky dál,
divadýlko hrál.

Rozšířené Aktuality
Já z různých pramenů,
chci dohromady dát,
kdo ovládat má stát.
V historii pravideln?
bylo mnoho vlád,
mnohý mocný ?ád.

Snažili se zdánliv? vše do po?ádku dát,
netušili, že je ?ídí n?kdo jiný snad.
Ten n?kdo chechtal se a vedl loutky dál,
divadýlko hrál.

Podívej se ?lov??e,
jak ?as rychle ute?e.
Vládni sám a v nad?ji,
že si lepší,
nežli jakákoliv moc,
shora k tob? mí?ící,
falešn? se tvá?ící,
špatn? myslící.

V??te, že vám žádná vláda
nikdy nechce dát,
co má každá bytost ráda,
svobodn? se smát.

Vládni si sám ?lov??e,
než pohár ?asu p?ete?e.
Víš, že chceš žít navždycky,
?estn?, eticky.

?as práv? nazrál k tomu,
aby probudil,
bystré mysli cíl.
Ten, kdo vládne všemu sv?tu,
uzdu popustil,
jak loutká? dosud žil.

Už netahá za nitky,
můžeš být svobodný.
Opusť tohle jevišt?
a sám se rozhodni.

Svůj život, jaký chceš mít
myslí vytvá?ej.
Své divadlo hrej.

Vlády se nám rozpouští,
vládnout mohou na poušti.
Tam nebudou na škodu,
budou mít pohodu.

Z písku plácat bábovky,
nechat si vozit sodovky,
postavit si dome?ek,
hlídat svůj píse?ek.

Ostatní si mohou zatím
stav?t krásný dům,
ze d?eva a kol plot živý,
?ekneš: "Ten je můj!"

Jak krásn? si vládneš sám,
v?nuješ se živým hrám.
Vedle tebe každý též,
staví svou manéž.


Autor: Lia Magdala Jeshua