Jsi jako růže ( pro Jokanaana od Lii )
Napsal / Vložil Lia dne 15.09.2007 11:11:07
Vykoupej se v kapkách rosy,
jako růže vypadáš.
Každý rád by b?hal bosý,
i Ty, která se mi zdáš.

B?žím s Tebou letní loukou,
vůn? živí moje t?lo.
S Tebou, krásko, vílo moje,
žít po v?ky by se cht?lo.

Rozšířené Aktuality
Vykoupej se v kapkách rosy,
jako růže vypadáš.
Každý rád by b?hal bosý,
i Ty, která se mi zdáš.

B?žím s Tebou letní loukou,
vůn? živí moje t?lo.
S Tebou, krásko, vílo moje,
žít po v?ky by se cht?lo.

Jsi ?istá, sv?ží, krásná Růže,
tvůj dech je pro mne její kv?t.
Mnohý takovou T? spat?it může,
jsi královna Růží, můj malý sv?t.

V tom sv?t? se se mnou všechno to?í,
duhové barvy aury spole?né.
Cítím své t?lo a slzy v o?ích,
setkání s Tebou bude výjime?né.

Vidím nás sed?t naproti sob?,
z Tvých o?í Láska k mým silou proudí.
A já se cítím být celý v Tob?,
p?ed naší Láskou se Zlo rychle hroutí.


Vložil: Lia Magdala Jeshua