Indigové d?ti
Napsal / Vložil Lia dne 16.09.2007 22:41:41
Moje malé, velké dít?, pluje ?asem,
bou?kové mraky nechává za sebou.
Neví, že jeho aura indigová je.
Já mu to ne?ekla.
Je veden jen jedním ?istým hlasem.
Teprve nyní se jeho modrá dotkla i mne
a ne?estní lidé s ním nic nesvedou.

Rozšířené Aktuality
Moje malé, velké dít?, pluje ?asem,
bou?kové mraky nechává za sebou.
Neví, že jeho aura indigová je.
Já mu to ne?ekla.
Je veden jen jedním ?istým hlasem.
Teprve nyní se jeho modrá dotkla i mne
a ne?estní lidé s ním nic nesvedou.

Mám tedy p?ed sebou prostor k vysv?tlení,
aby můj syn chápal, kým může být.
Dnešní styl výchovy pro n?j dobrý není,
jeho myšlenky jsou zvyklé ?asto snít.

Má své denní sn?ní, velmi rychlé,
více prostoru pojímá najednou.
My ostatní nevíme, pro? ho co zajímá,
proto chci vytvo?it dův?ru vzájemnou.

Indigo d?ti jsou můzou p?íštích let.
Já mu to ne?ekla, a? nyní chápu.
Kdo nerozumí, zaspí své probuzení,
s nimi se m?ní a bude jiný sv?t.
Pro n? snadné žít s námi není,
já sama ješt? mírn? tápu.


Vložil: Lia Magdala Jeshua