Blízká budoucnost
Napsal / Vložil Lia dne 17.09.2007 19:50:28
Ke své blízké budoucnosti
cht?la bych Vám sd?lit,
že pro živé, sv?tlé Duše
mohla by být stejná.

Práv? nyní Matka Zem?
chystá se k nám vejít,
její Láska ke každému,
jeví se mi v?rná.

Rozšířené Aktuality
Ke své blízké budoucnosti
cht?la bych Vám sd?lit,
že pro živé, sv?tlé Duše
mohla by být stejná.

Práv? nyní Matka Zem?
chystá se k nám vejít,
její Láska ke každému,
jeví se mi v?rná.

Co už pro nás vytrp?la,
chápe matka každá,
již její d?ti ignorují
rady dob?e myšlené.

Páchajíc ?iny nev?domé,
stejné jako vražda,
co naplat,
že následky jsou necht?né.

Matka s Otcem pro své d?ti
cht?jí jen to nejlepší.
Aby v lásce dlouho žili,
v harmonii s prost?edím.

Zatím pohled rodi?ů
jejich o?i net?ší.
Procitnete moji milí,
já nad Vámi bdím.

Bez p?edsudků, bez klamání,
za?nem tvo?it nový sv?t.
Jsou k tomu však zapot?ebí
krásné touhy up?ímné.

Postupn? již nastává
pro lidi Nový v?k.
Jak žít, tomu rozhodnutí,
žádný z nás se nevyhne

Svoji mysl ?astokrát
sm??uji k t?m zít?kům,
kde živá voda s ?istým vzduchem
nebude jen iluzí.

Tento základ života,
nevy?eší výzkum.
Že oto?ili záda k pravd?,
všechny v?dce zamrzí.

Vložila: Lia Magdala Jeshua