?as Lásky dlouhý tisíc let
Napsal / Vložil Jokanaan dne 21.09.2007 20:08:16
?as Lásky dlouhý tisíc let

1. ON
C Ami Emi
Stromy, nad ?ekou, plá?ou žluté listí,
F G C
je ?ervenec, a kalendá? se n?kde splet',
C Ami Emi
a já hned, s první zprávou, od Tebe zjistil,
F G C
že Ty, zm?níš celý, náš Sv?t.

Rozšířené Aktuality
?as Lásky dlouhý tisíc let

(text a hudba Antonín Bohumil Jokanaan)

1. ON
C Ami Emi
Stromy, nad ?ekou, plá?ou žluté listí,
F G C
je ?ervenec, a kalendá? se n?kde splet',
C Ami Emi
a já hned, s první zprávou, od Tebe zjistil,
F G C
že Ty, zm?níš celý, náš Sv?t.

2. ONA
A já, zas' v?d?la, že je to jistý,
že odpovíš, že Tvůj dopis, bude tu hned,
já t?šila se, chystala, košilky ?istý,
?ekala na mátu, a akátový med.

3. ON
Ano!, pravdu máš, Láska to jistí,
Láska je, nádherná, jak, otev?ený kv?t,
Budoucnost tvo?íme, jen, v naší Mysli,
a myšlenkami, p?ed?láme Sv?t.

4.ONA
Já, jsem moc ráda, že už dlouho cítím,
že skrze nás, p?ijde Ježíš, Kristus zp?t,
?ekne satano, já si t? chytím,
a nastane, ?as Lásky, dlouhý tisíc let.

5. OBA (pomalu)
?ekne satano, já si t? chytím,
F G Fmaj
a nastane, ?as Lásky, dlouhý tisíc let.

Vložil autor: Antonín Bohumil Jokanaan