Vize
Napsal / Vložil Lia dne 23.09.2007 20:45:37
Mám do budoucna krásnou vizi,
kde moji blízcí jsou milováni.
Plody svého tvo?ení s láskou sklízí,
myšlence Lásky v letu nic nezabrání.

Stvo?ení v prostoru, v materii p?ijde,
myšlenka sv?tlá, tíhy zbavená.
Do mého okolí Lásky se vejde,
v budoucnu bude stále nem?nná.

Rozšířené Aktuality
Mám do budoucna krásnou vizi,
kde moji blízcí jsou milováni.
Plody svého tvo?ení s láskou sklízí,
myšlence Lásky v letu nic nezabrání.

Stvo?ení v prostoru, v materii p?ijde,
myšlenka sv?tlá, tíhy zbavená.
Do mého okolí Lásky se vejde,
v budoucnu bude stále nem?nná.

Mám touhy, vize i p?edstavy,
kde stíny, ?i temnota nemají místo.
Mám pocit, že mnohé už nebaví,
když budoucnost nemají jistou.

Pro sebe, pro d?ti, pro všechny na sv?t?,
cht?la bych podmínky k životu stejné.
Sou?asnost podobná však je spíš rulet?,
obtížné najít je partnery v?rné.


Vložila: Lia Magdala Jeshua