Védové, probu?te se...
Napsal / Vložil Lia dne 28.09.2007 22:07:58
Vstávej, lide, spící, pocházející z Rodu Védické kultury.
Již je to pár v?ků, co ženy, d?ti i muži tehdy usnuli.
Snili jste, Védové, a p?itom procházeli staletími nepoznáni.
Nyní však blíží se doba, kdy zp?t do života jste op?t zváni.

Po dlouhé dva tisíce let, posledních pár krásných Duší,
provází lidstvo, bdí nad ním, a? nemnohý to tuší.
Mezi nimi Myrai z Magdaly, plníc tak své slovo.
Tajn? chrání tajemství Růže, z níž zrodilo se Lásky mnoho.

Rozšířené Aktuality
Vstávej, lide, spící, pocházející z Rodu Védické kultury.
Již je to pár v?ků, co ženy, d?ti i muži tehdy usnuli.
Snili jste, Védové, a p?itom procházeli staletími nepoznáni.
Nyní však blíží se doba, kdy zp?t do života jste op?t zváni.

Po dlouhé dva tisíce let, posledních pár krásných Duší,
provází lidstvo, bdí nad ním, a? nemnohý to tuší.
Mezi nimi Myrai z Magdaly, plníc tak své slovo.
Tajn? chrání tajemství Růže, z níž zrodilo se Lásky mnoho.

Také Ješua, jak praví krásná Anastasie ze Sibi?e,
shromaž?oval vaši Lásku, by sundala ho z nešťastného k?íže.
Nabíjel stovky let svůj Egregor, pro ?as, jež je nyní.
Však Vy už rozumíte, všichni, kdo myslet nejste líní.

Moje Srdce praví mi, že v našich t?lech sílí vibrace.
Není ?as na zlobu, násilí a jiné smrtelné negace.
Vesmír zrychluje působení svých kosmických energií,
kolem láskyplných sv?telných bytostí, události tryskem míjí.

Zm??te svá povolání, všechna, která mí?í proti Lásce spásné.
Najd?te rychle svoji druhou polovinu, snad je Vám to nyní jasné.
Všechno je špatn?, když ?lov?ku n?kdo, kdokoliv vládne.
Každý, kdo špatn? zvolí, do pekel sebou p?ipravených, snadno spadne.


Autor: Lia Magdala Jeshua